Δείτε πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη

μετασχηματίζει τις φωτογραφίες σας

  • αριστερά είναι ένας ενδεικτικός Πίνακας ενός διάσημου ζωγράφου

  • στη μέση είναι η Αρχική φωτογραφία σας

  • δεξιά είναι η Τελική φωτογραφία, που είναι "επεξεργασμένη" ώστε να μοιάζει με την τεχνοτροπία του διάσημου ζωγράφου

Van Gogh2
DSC02117
Image4
Anri Matisse5
The Foto
The painting
Anri Matisse4
Before
After
104d24d302831edebb6c1f80d07bcfa201c0e9f2
17deca28193329cf48f2c9032de33b5a3d26a06e
f9f36b2301e854adf398559e5ed391ebfe3a133a
75519209cbcfac63aaf3eb8db59e5947c5ef5a17
ddaf03da6ae400b40a4fd77d37da46f6ceedcb9b
ddb2210432f065e154df68942dd4a690140abf90